IPN-logo
INSTYTUT PROFILAKTYKI NATURALNEJ
INSTITUTE OF NATURAL PROPHYLAXIS
w Radomiu
Strona główna | O nas | Kontakt

O nas

Instytut Profilaktyki Naturalnej w Radomiu powstał w 1992 roku. Przez wiele lat działał pod nazwą Instytutu Profilaktyki Naturalnej, która w roku 2001 została zmieniona na Instytut Irydologii.

Od samego początku swojej działalności prace Instytutu ukierunkowane były na prowadzenie obserwacji i badań dokumentujących możliwości i ograniczenia irydologii.

Po latach intensywnych prac w tym zakresie, które prowadzone były nie tylko w gabinetach Instytutu, ale także w szpitalach na terenie całego kraju, zgromadzono dokumentację zdjęciową i lekarską, najbogatszą w Polsce. Materiały te dały podstawę do rozpoczęcia działalności dydaktycznej.

W szkoleniach irydologicznych organizowanych przez Instytut brali i nadal biorą udział lekarze o różnych specjalizacjach, z Polski, Słowacji, Czech, Rosji, Niemiec, Mongolii i in.

Instytut Profilaktyki Naturalnej był organizatorem Ogólnopolskich Sympozjów Irydologicznych i międzynarodowych seminariów z udziałem gości z zagranicy.

Obok działalności badawczej i dydaktycznej, w ramach prac Instytutu ważną rolę pełni działalność wydawnicza. Wydajemy pozycje książkowe z zakresu irydologii, które stanowią klasykę z tej dziedziny w Polsce oraz „Biuletyny Irydologiczne”.

Doświadczenia własne wsparte wymianą informacji z czołowymi irydologami na całym świecie, dały podstawę do dalszych badań i pierwszych w Polsce działań zmierzających do usystematyzowania i zaszczepienia tej metody w naszym kraju.

Założycielem i dyrektorem Instytutu jest Marek Woźniak.