IPN-logo
INSTYTUT PROFILAKTYKI NATURALNEJ
INSTITUTE OF NATURAL PROPHYLAXIS
w Radomiu
Strona główna | O nas | Kontakt

Kantakt

Instytut Profilaktyki Naturalnej w Radomiu

skr. poczt. 270
PL 26-607 Radom 9

tel.: 0604 194 242

e-mail: irydologia@irydologia.pl


administrator strony: Rafał C.